Bij een grote meerderheid (ca. 89%) is er na 5 sessies een meetbaar positieve verbetering vastgesteld!

Home

Als praten niet helpt...

We zijn gewend om te praten over gebeurtenissen die ons bezig houden. Gewoonlijk staan we niet stil bij de manier waarop we die gebeurtenissen verwerken. Als er in die verwerking een belemmering optreedt, merken we dat gebeurtenissen vanuit het verleden ons functioneren blijven beïnvloeden. Het lukt bijvoorbeeld niet om dingen los te laten. We krijgen er last van als we letterlijk “vol” blijven zitten met onverwerkte informatie.

 

ReAttach is een begeleidingsvorm die dan kan helpen. Bij ReAttach word je geholpen met het ophalen van feiten, indrukken en gebeurtenissen om die vervolgens op een hele snelle manier te verwerken zodat je daar geen last meer van hebt. ReAttach richt zich niet op de inhoud van die informatie zelf, maar op dit proces.

 

ReAttach helpt bij psychische klachten. 

ReAttach geeft meestal snel (na enkele sessies) een positief resultaat. Bij een grote meerderheid van de mensen die tot dusver ReAttach begeleiding kregen (ca. 89%) is er na 5 sessies een meetbaar positieve verbetering vastgesteld!

 

Bekijk het kort filmpje met uitleg over ReAttach en de ervaringen bij MEE